Garantievoorwaarden van Andreas STIHL NV, Benelux

1. De hieronder geregelde garantievoorwaarden vormt een vrijwillige extra prestatie van Andreas STIHL NV, (hierna: STIHL Benelux). De klant kan die conform deze garantievoorwaarden opeisen. Voor het voldoen aan de garantieclaim heeft STIHL Benelux het recht om derden, en in het bijzonder STIHL dealers, in te schakelen. STIHL Benelux behoudt echter de beslissingsbevoegdheid over een garantieclaim. Naast deze vrijwillige garantie beschikt de klant onbeperkt over de wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper. De klant kan deze rechten geldend maken zonder dat hij rekening hoeft te houden met de voorwaarden van deze garantievoorwaarden.

2. STIHL Benelux garandeert het recht op kosteloze vervanging en uit- en inbouw van onderdelen, die, zoals aangetoond kan worden, ten gevolge van een materiaal- of productiefout onbruikbaar zijn geworden. Er zijn geen verdere rechten; de onderhoudswerkzaamheden worden niet gedekt door de garantie. De claim moet worden verhaald op de STIHL vakhandelaar mits voorlegging van het garantiebewijs en/of het aankoopbewijs.

3. Onderdelen die door ondeskundige bediening of reparatie, door gebrekkig onderhoud of door normale slijtage (slijtageonderdelen) onbruikbaar zijn geworden, zijn uitgesloten van de garantie. In uw gebruiksaanwijzing vindt u meer gedetailleerde toelichtingen. De gebruiksaanwijzing is onderdeel van deze garantievoorwaarden. Een voorwaarde voor de garantieverlening is daarom dat de klant de ontvangst van de gebruiksaanwijzing schriftelijk bevestigt en de daarin opgenomen instructies voor bediening, onderhoud en reparatie nauwgezet heeft nageleefd. Een andere voorwaarde is, dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen, originele gereedschappen en accessoires van STIHL worden gebruikt. Bovendien moeten alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties bij de erkende STIHL vakhandelaar worden uitgevoerd.

4. Bij uitsluitend huishoudelijk gebruik bedraagt de garantieperiode van STIHL producten 24 maanden. Als het ook om industrieel en/of professioneel gebruik gaat, bedraagt de periode 12 maanden. De looptijd start met de eerste aankoop bij een STIHL vakhandelaar. Bij doorverkoop door de klant, begint de garantieperiode daarom niet opnieuw. Als er werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de garantie, in het bijzonder bij het vervangen van onderdelen, wordt de garantieperiode niet opnieuw gestart.

5. Als een claim wordt ingediend bij STIHL Benelux op basis van de garantie, worden de reserveonderdelen zo snel mogelijk geleverd. Een aanspraak van de klant op onmiddellijke levering is echter uitgesloten. Een vertraagde levering vormt daarom geen reden voor vorderingen voor schadevergoeding tegenover STIHL Benelux en leidt daarom niet tot een verlenging van de garantieperiode. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat dit geen invloed heeft op de wettelijke aanspraken op schadevergoeding van de klant ten opzichte van de verkoper.