CO2 conform EURO V

Hier kom je te weten of je STIHL product voldoet aan de nieuwe emissiegrenswaarden conform EURO V.

Controle van de CO2-waarde van een STIHL machine in de ontwikkeling

De EU-verordening 2016/1628 EURO V, die sinds september 2016 van kracht is geworden, legt nieuwe emissiegrenswaarden voor verbrandingsmotoren (benzine- en dieselmotoren) in mobiele machines en apparaten vast. Deze nieuwe emissiegrenswaarden gelden voor alle STIHL producten vanaf 1 januari 2019.

Of je STIHL product voldoet aan de nieuwe emissiegrenswaarden conform EURO V, kan je herkennen aan de afkorting '2016/1628' in het typegoedkeuringsnummer op je product.

Bovendien vind je een CO2-meetwaarde volgens EURO V in de betreffende productspecifieke technische gegevens voor je product. Deze vind je op de betreffende productpagina's op onze website.

Deze CO2-meetwaarde is het resultaat van het testen van een motor die representatief is voor het motortype of de motorserie in een vaste testcyclus onder laboratoriumomstandigheden en vormt geen expliciete of impliciete garantie voor de prestaties van een bepaalde motor.

Meer STIHL services